Mert İlbars Avrupa Üçüncüsü

Sponsor

Ma­ke­don­ya’nın baş­ken­ti Üs­küp’ta so­na eren Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Sungurlulu gü­reş­çimiz Mert İl­bars bronz ma­dal­ya ka­za­nır­ken Tan­sel Can Ör­tü­cü ise ma­dal­ya­yı çok şans­sız bir şe­kil­de ka­çır­dı.

55 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen ça­lış­ma­la­rı­nı Sun­gur­lu’da sür­dü­ren ve An­ka­ra Te­daş adı­na min­de­re çı­kan Mert İl­bars ilk tur­da Ro­men M. Sto­ica’yı 3-2 yen­di ikin­ci tur­da Al­man mil­li ta­kı­mın­da gü­re­şen Türk asıl­lı gü­reş­çi Nu­man Bay­ram’ı 11-1 ye­nen İl­bars çey­rek fi­nal ma­çın­da Mol­do­va’dan Cor­ne­liu Ru­su’yu 11-9 ye­ne­rek yük­sel­di­ği ya­rı fi­nal ma­çın­da Aze­ri ra­ki­bi ile zor­lu kar­şı­laş­ma­da öne geç­me­si­ne kar­şın ra­ki­bi­ne 9-6’lık skor­la ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti. Re­pe­saj ma­çın­da ise Aze­ri Mu­rad Can­tik Ab­ba­sov ile yi­ne bol pu­an­lı bir maç yap­tı ve ra­ki­bi­ni 11-8 ye­ne­rek bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

65 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen yi­ne an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır ile ça­lı­şan ve Ço­rum Be­le­di­yes­por ku­lü­bü adı­na gü­re­şen Tan­sel Can Ör­tü­cü Yu­nan Ni­ko­lo­pu­lod’u 3-1 yen­di çey­rek fi­nal­de ise Lit­van­ya’lı Ke­sa­ni­di’yi 5-3 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da Al­man ra­ki­bi ile ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le ve­ren Ör­tü­cü kar­şı­lık­lı ih­tar­lar ile alı­nan bi­rer pu­an­la ma­çı 1-1 bi­tir­di an­cak son sa­yı­yı alan Al­man spor­cu ma­çı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Ör­tü­cü re­pe­saj ma­çı­nı­ da kay­be­din­ce şam­pi­yo­na­ya ve­da et­mek zo­run­da kal­dı.

Sponsor
Sponsor
Önceki İçerikMinikleri sevindirecek kimse yok mu?
Sonraki İçerik2 Ayrı Zehirlenme Vakası
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerini okudum. 2013 yılından beri kendi işletmemde (Hazinedar Reklam) çalışıyorum. İleri seviyede bilgisayar kullanımına hakimim. İhtiyaçlarınız doğrultusunda size web sitesi tasarlayabilirim. Kurumsal reklam ve ürün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirim. Giriş seviyesi C# program yazabilirim. Orta seviyede Corel Draw, Photoshop, 3Ds Max kullanabiliyorum. Giriş seviyesinde After Effects kullanabiliyorum. Buna ek olarak video montajına oldukça hakimim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz