-0.6 C
Sungurlu
21/09/2023
Sungurlu HaberleriGündemMert İlbars Avrupa Üçüncüsü

Mert İlbars Avrupa Üçüncüsü

- Google Reklamı -

Ma­ke­don­ya’nın baş­ken­ti Üs­küp’ta so­na eren Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Sungurlulu gü­reş­çimiz Mert İl­bars bronz ma­dal­ya ka­za­nır­ken Tan­sel Can Ör­tü­cü ise ma­dal­ya­yı çok şans­sız bir şe­kil­de ka­çır­dı.

55 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen ça­lış­ma­la­rı­nı Sun­gur­lu’da sür­dü­ren ve An­ka­ra Te­daş adı­na min­de­re çı­kan Mert İl­bars ilk tur­da Ro­men M. Sto­ica’yı 3-2 yen­di ikin­ci tur­da Al­man mil­li ta­kı­mın­da gü­re­şen Türk asıl­lı gü­reş­çi Nu­man Bay­ram’ı 11-1 ye­nen İl­bars çey­rek fi­nal ma­çın­da Mol­do­va’dan Cor­ne­liu Ru­su’yu 11-9 ye­ne­rek yük­sel­di­ği ya­rı fi­nal ma­çın­da Aze­ri ra­ki­bi ile zor­lu kar­şı­laş­ma­da öne geç­me­si­ne kar­şın ra­ki­bi­ne 9-6’lık skor­la ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti. Re­pe­saj ma­çın­da ise Aze­ri Mu­rad Can­tik Ab­ba­sov ile yi­ne bol pu­an­lı bir maç yap­tı ve ra­ki­bi­ni 11-8 ye­ne­rek bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

65 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen yi­ne an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır ile ça­lı­şan ve Ço­rum Be­le­di­yes­por ku­lü­bü adı­na gü­re­şen Tan­sel Can Ör­tü­cü Yu­nan Ni­ko­lo­pu­lod’u 3-1 yen­di çey­rek fi­nal­de ise Lit­van­ya’lı Ke­sa­ni­di’yi 5-3 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da Al­man ra­ki­bi ile ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le ve­ren Ör­tü­cü kar­şı­lık­lı ih­tar­lar ile alı­nan bi­rer pu­an­la ma­çı 1-1 bi­tir­di an­cak son sa­yı­yı alan Al­man spor­cu ma­çı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Ör­tü­cü re­pe­saj ma­çı­nı­ da kay­be­din­ce şam­pi­yo­na­ya ve­da et­mek zo­run­da kal­dı.

TRY - Türk Lirası
USD
27,0532
EUR
28,7911
GBP
33,3304
RUB
0,2809
CNY
3,7041
JPY
0,1824

Son Eklenenler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sungurlu Haberleri | Sungurlu Televizyonu